Mahaprasthanam Sri Sri

80.00

In stock

SKU: VPH0098 Category: Tag:
Author: Sri Sri

ఔను నిజం, ఔను నిజం,

ఔను నిజం, నీ వన్నది,

నీ వన్నది, నీ వన్నది,

నీ వన్నది నిజం, నిజం !

 

లేదు సుఖం, లేదు సుఖం,

లేదు సుఖం జగత్తులో !

బ్రతుకు వృధా , చదువు వృధా,

కవిత వృధా! వృధా, వృధా !

 

మనమంతా బానిసలం

గానుగలం, పీనుగులం!

వెనుక దగా, ముందు దగా!

కుడి యెడమల దగా, దగా!

 

మనది ఒక బ్రతుకేనా ?

కుక్కలవలె, నక్కలవలె !

మనది ఒక బ్రతుకేనా ?

సందులలో పందులవలె!

……………………………

……………………………

Author

Sri Sri

Format

Paperback